Česká republika je poměrně bohatá na rozmanitou flóru a faunu, s čímž souvisí také řada ptačích druhů, které jsou našimi společníky kdekoliv. Je-li součástí vašeho domu zahrada, jistě i vy zahlédnete řadu různých ptáků, které v ní vyhledávají potravu. Pojďme se společně podívat na ty nejznámější.

sykorka

Nejenom sýkora na zimním krmítku

Tím nejznámějším ptactvem, které je k vidění především v zimě, je sýkora. Rozhodně však neexistuje pouze jeden druh, jelikož nás může navštívit jak sýkora koňadra, tak i modřinka – pro svou typickou namodralou barvu, uhelníček – nevýrazná bílo-černá kombinace, nebo sýkora parukářka – s výraznou chocholkou na hlavě. Stejně tak nás může v zimním období navštívit také pěnkava. Ta má však velké specifikum, jelikož uvidíme – li ji právě v zimě, jedná se výhradně o samce. Samičky totiž létají do teplých krajin. Jedním z dalších výrazných druhů je také zvonek zelený, kterého poznáme podle své typické barvy.

Hýl, vrabec nebo extrémně silný dlask

Velmi častým návštěvníkem zahrad je však také hýl obecný. To je dáno hlavně jeho potravou, jelikož se živí různými semeny stromů a trav, ale nepohrdne i hmyzem. Opětovným obyvatelem se však stává i vrabec, který před několika lety téměř kompletně vymizel, ale nyní lze opět velmi často slyšet jeho nezaměnitelný štěbetavý zvuk. Zajímavým opeřencem je však i dlask tlustozobý, který se vyznačuje velmi pevným zobákem, který používá na rozlousknutí i tvrdých semen, bobulí, ale může pomocí něho zkonzumovat i většího brouka. Navíc jejo zobák může v případě ohrožení vyvinout tlak, který se rovná zátěži necelých 50 kg.

V korunách stromů, ale i v kmenech

A pokud vás zajímají i další druhy, se kterými se lze setkat, potom je jedním z nich i strakapoud velký, který kromě semen nepohrdá ani hmyzem, který hledá uvnitř starých kmenů. Naopak ve vyšších korunách stromů můžete vidět mlynaříka dvouocasého, který zvláště v zimním období tvoří větší skupiny, které se k sobě tisknou, a tím se zahřívají. A jaké druhy jste již ve vaší zahradě viděli vy?

Čtěte dále: